Demo website quản lý Talks Coffee

Có thể bạn đã xem chương trình Shark Tank và thương vụ kêu gọi chuỗi cafe tiếng Anh ?

Demo quản lý cho phép học viên chọn đăng ký lớp, giờ phù hợp

Giáo viên chọn lớp, giờ để giảng dạy theo khả năng thời gian...

Tài khoản người dùng được chứng thực từ MXH (FB) cho sự đơn giản, thuận lợi và tương tác cao. 

Và nhiều thứ có liên quan khác : dịch vụ cộng thêm...

Demo xem tại : talkscafe.thiendi.com/ 

Thông tin đăng ký