Demo website mua đặt chỗ : vé xe

Website demo bán vé xe online

Xử lý hoàn chỉnh ghế, tránh trùng lắp khách đặt trước sau. 

Quản lý tài sản cho thuê : ngày giờ, còn trống để cho thuê

Quản lý công nhật, lương của tài xế

v.v... 

Demo xem tại : vexe.thiendi.com/

Thông tin đăng ký